Sveland

Sveland Hundförsäkringar

Sveland Djurförsäkringar är ett kundägt bolag utan vinstintresse från ägarna; våra försäkringstagare. Det gör att vi alltid sätter dig och ditt djurs hälsa främst. Av alla premier som kommer in betalas cirka tre fjärdedelar tillbaka till kunderna i skadeersättning. Det som blir kvar går till att täcka våra kostnader för drift och administration och skapa reserver för oförutsedda händelser.

Hund Favorit

Sveland Hund Favorit är vår omfattande och mest populära hundförsäkring som ger alla hundar ett bra skydd. Välj den ersättning och självrisk som passar just dina behov. Valpar och unghundar har upp till 40 respektive 20 procent rabatt! Hund Favorit kan tecknas från det att hunden är sex veckor och fram till sju års ålder. Är din hund över sju år kan du teckna Hund Olycksfall.

Hund Maximal

Sveland Hund Maximal är vår hundförsäkring som passar dig som vill ha ett skydd utöver det vanliga. Du har 100 000 kr i veterinärvård och villkoren är extra omfattande, t ex har även vuxna hundar som införsäkras ett skydd för led- och skelettsjukdomar samt dolda fel. Hund Maximal kan tecknas från det att hunden är sex veckor och fram till sju års ålder. Är din hund över sju år kan du teckna Hund Olycksfall.

Hund Special

Sveland Hund Special är en grundförsäkring med begränsad veterinärvård för dig som vill ha ett skydd för några av de mer kostsamma skadorna. Försäkringen ersätter vid olycksfall och vid vissa angivna sjukdomstillstånd till en låg premie. Hund Special kan tecknas från det att hunden är sex veckor och fram till sju års ålder. Är din hund över sju år kan du teckna Hund Olycksfall.

Hund Olycksfall

Hund Olycksfall är en begränsad försäkring med skydd för olycksfall, så som trafikskador, bitskador och akuta förgiftningar. Veterinärvårdspremien är 499 kr per år och även hundar över sju års ålder kan teckna försäkringen. Hund Olycksfall ersätter inte för sjukdomar, så som öron- eller livmoderinflammation. Hund Olycksfall kan tecknas från det att hunden är sex veckor och livet ut. Livförsäkringsdelen kan tecknas fram till att hunden fyller elva år och kostar 99 kr per år. Eftersom försäkringen har ett begränsat skydd så rekommenderar vi Hund Favorit, Hund Special eller Hund Maximal för hundar under sju års ålder.

Jägarhund

Jägarhund kan tecknas av dig som har giltigt jaktkort och som använder hunden för jaktändamål. Försäkringen är extra förmånlig och har ett extra åtagande för rovdjursdödad hund. Full bonus direkt från start! Jägarhund kan tecknas från det att hunden är sex veckor och fram till sju års ålder. Jägarhund har ett fast livvärde på 10 000 kr, önskar du en omfattande försäkring med möjlighet till högre livvärde erbjuder vi istället Hund Favorit. Vill du ha en begränsad försäkring till låg premie har vi Hund Special.

Kennel

Kennel är vår förmånliga uppfödarförsäkring med individuellt skydd för varje hund. Du kan även få ersättning om hunden förlorar sin fortplantningsförmåga eller om den p g a vissa sjukdomar inte får lov att användas i avel. Valpkullsförsäkring ingår från det att du meddelar oss att kullen är född. Kennel kan tecknas av uppfödare som har minst tre avelshundar. Uppfödningen ska vara registrerad, godkänd och aktiv. Försäkringen kan tecknas för avelshundar från sex veckors ålder och fram till sju års ålder. Varje hund försäkras individuellt.
Har du fler än tio avelshundar kan du teckna vår kollektiva uppfödarförsäkring Flock.

Flock

Flock är vår kollektiva veterinärvårdsförsäkring för uppfödare med minst tio avelshundar. Du får ett bra skydd till låg premie. Valpkullsförsäkring ingår från det att du meddelar oss att kullen är född. Flock kan tecknas av uppfödare som har minst tio avelshundar. Uppfödningen ska vara registrerad, godkänd och aktiv. Försäkringen kan tecknas för avelshundar från sex veckors ålder och fram till sju års ålder. Har du färre än tio hundar kan du teckna vår uppfödarförsäkring Kennel.

Säljansvarsskydd

Du kan som uppfödare teckna en dolda fel-försäkring (säljansvarsskydd) för sålda valpar oavsett om tiken är försäkrad hos Sveland Djurförsäkringar eller inte. Försäkringen tecknas före leverans och gäller i tre år från leveranstillfället, upp till fyra års ålder. Försäkringen kan ersätta kostnader som du som uppfödare enligt konsumentköplagen kan bli skyldig att betala om en valp visar sig ha ett dolt fel. Veterinärvårdsförsäkringen gäller utan självrisk och högsta ersättning per valp är 12 000 kronor. Liversättning kan lämnas med valpens försäljningspris. Tänk på att det krävs ett anmärkningsfritt veterinärintyg från leveranstillfället för att försäkringen ska gälla. Intyget får inte vara äldre än sju dagar vid leveransen.