Moderna Försäkringar hundförsäkring

Moderna Försäkringar hundförsäkring ger omtanke om din hund hela livet. Deras försäkring kan tecknas för hund från sex veckors ålder och fram till dess att den blir åtta år och de sänker inte ersättningsbeloppen när hunden blir äldre. Är din valp under 6 månader när du tecknar försäkringen får du en rabatt som motsvarar 25 % av första årspremien. Du får 10 % rabatt på såväl veterinärvårdsförsäkring som livförsäkring om din tik är kastrerad. Moderna är övertygade om att deras veterinärvårdsförsäkring tillhör en av de bästa på marknaden och erbjuder därför en villkorsgaranti på din hundförsäkring när du blir kund hos de.

Välj mellan tre olika veterinärvårdsförsäkringar

  • Enkel veterinärvård – ersättning upp till 30000kr
  • Dubbel veterinärvård – ersättning upp till 60000kr
  • Dubbel veterinärvård – ersättning upp till 90000kr

I Dubbel veterinärvård ingår ersättning för röntgenformerna MR, CT eller liknande röntgenformer med högst 7 000 kr/år.

Fler försäkringar från Moderna Försäkringar

Livförsäkring – I livförsäkringen ingår ersättning för förlorad användbarhet och avelsförmåga och livförsäkringen gäller utan självrisk. Livförsäkringsbeloppet baseras i första hand på inköpspriset/marknadsvärdet. Livförsäkringsbeloppet kan höjas om hunden meriteras, exempelvis på en utställning eller vid en tävling. För blandras eller oregistrerad hund är livbeloppet högst 10 000 kr, såvida hunden inte har officiella meriter.

Flockförsäkring

Försäkringen är en kollektiv veterinärvårdsförsäkring och ersätter kostnader för veterinärvård under försäkringstiden om någon av de försäkrade hundarna drabbas av sjukdom eller olycksfall.

Självrisk

Vilken ersättningsnivå du än väljer så består självrisken av en fast del på 900 kr, 1800kr eller 3600kr kr. Till detta kommer en rörlig del av antingen 15 % eller 25 % på de kostnader som överstiger den fasta självrisken. Vilken nivå av rörlig självrisk din försäkring ska ha väljer du när du tecknar den. Hos oss omfattar en självriskperiod hela 365 dygn, räknat från första veterinärbesöket. Det betyder att du kan spara tusenlappar om du måste besöka veterinären flera gånger under ett år.

Karens

När du flyttar din försäkring direkt från ett annat försäkringsbolag gäller din försäkring utan karens. Inte heller för olycksfallsskador tillämpas karens. Om din hund däremot varit oförsäkrad omedelbart före nyteckning gäller en karens för sjukdom på 20 dygn.