If

If hundförsäkring

If erbjuder din hund och plånbok en försäkring som ersätter kostnader för veterinärvård om hunden blir sjuk eller skadad. Vi har två alternativ av hundförsäkring – Hundförsäkring och Stor Hundförsäkring. Båda ger ersättning för kostnader vid veterinärvård och du kan välja att ha livförsäkring för hunden. Välj Stor Hundförsäkring så får du ett högre maxbelopp – 60 000 kronor – för kostnader vid veterinärvård.

Hundförsäkring

Veterinärvård – Ersätter kostnader för veterinärvård om hunden blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Försäkringen gäller livet ut. Ett kejsarsnitt ersätts, med undantag för vissa raser. Undantagna raser är: Bostonterrier, Chihuahua, fransk- och engelsk bulldog eller blandras där någon av ovanstående raser ingår. Högsta ersättningsbelopp är 30 000 kr per år. Från sju års ålder trappas ersättningsbeloppet ner med 3 000 kr per år.

Skada orsakad av rovdjur – Försäkringen gäller om din hund skadas av björn, varg, lo, järv eller örn. För skada orsakad av rovdjur betalar du ingen självrisk.

Livförsäkring – Om hunden dör eller måste avlivas får du ersättning med hela försäkringsbeloppet, oavsett om det beror på sjukdom, olycksfall, om den stjäls eller kommer bort. Livförsäkringen upphör vid försäkringsperiodens slut det kalenderår hunden fyller 10 år. När hunden är 7 år sänks beloppet årligen med 20 %.

Stor Hundförsäkring

Här ingår samma delar som under Hundförsäkring vad gäller: Veterinärvård, skada orsakad av rovdjur samt Livförsäkring. Dessutom tillkommer följande:

Utökat antal kejsarsnitt

Har du Stor Hundförsäkring ersätts två kejsarsnitt, med undantag för vissa raser. Undantagna raser är: Bostonterrier, Chihuahua, fransk- och engelsk bulldog eller blandras där någon av ovanstående raser ingår.

Utökat skydd vid veterinärvård

Stor Hundförsäkring ersätter kostnader för medicin och rehabilitering som veterinären ordinerar. Du får även ersättning för veterinärens eller dina egna resor till specialistveterinär om du får en remiss dit. Försäkringen ersätter kostnader för avlivning och omhändertagande av kroppen upp till 3 000 kr.

Förhöjt maxbelopp för kostnader vid veterinärvård

Med Stor Hundförsäkring höjs maxbeloppet för kostnader vid veterinärvård till 60 000 kr per år, om hunden blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Från sju års ålder trappas ersättningsbeloppet ner med 5 000 kr per år.

Tilläggsförsäkring – Användbarhet

Har din hund en särskild egenskap, till exempel jakt-, bruks- eller avelsegenskap, får du ersättning med hela försäkringsbeloppet om hunden på grund av skada eller sjukdom förlorar den egenskapen. Du får 100 % av livförsäkringsbeloppet om du inte kan använda hunden i avel på grund ett officiellt hälsoprogram, under förutsättning att hälsoprogrammet har följts.