Agria

Agria erbjuder en grund hundförsäkring Agria Veterinärvård som tillsammans med Agra liv ger ett bra grundskydd. Beroende på behov kan kan även teckna tilläggsförsäkringar som tex medicin, rehabilitering, trygghet, avelsförsäkring samt användbarhetsförsäkring. Läs nedan vad de innehåller.

Grundförsäkring – Agria Veterinärvård

Hos Agria är en veterinärvårdsförsäkring är grunden i de flesta hundars försäkringsskydd. Om din hund skadar sig eller blir sjuk och behöver besöka veterinär ersätter denna försäkring dina kostnader för undersökning och behandling.

Veterinärvård kan även ersätta mer avancerad vård som till exempel behandling av ledsjukdomar, tandsjukdomar, cancerbehandling och implantat.

Du väljer ett försäkringsbelopp på 30 000, 60 000 eller 120 000 kronor per år. Försäkringsbeloppet förnyas varje år, hela hundens liv.

Agria Liv

Liv ersätter dig om din hund dör på grund av sjukdom eller skadas så svårt att den dör eller enligt veterinär måste avlivas. Du kan även få ersättning om din hund sprungit bort eller stulits och inte återfinns inom tre månader. Hunden måste vara ID-märkt för att försäkringen ska gälla.

Agria Tilläggsförsäkringar

Medicin

Medicin kan bli dyrt om din hund blir sjuk. Med tillägget Medicin får du ersättning för receptbelagda mediciner.

Rehabilitering

Försäkringen ersätter kostnader för rehabilitering i form av tex simning, massage eller stretching i samband med ledsjukdom, diskbråck, nervskada eller muskelskada.

Trygghet

Om du blir sjuk och oförmögen att ta hand om din hund kan Trygghet ersätta kostnaden för inackordering på hundpensionat. Agria kan även ersätta kostnader om du skulle behöva avboka, avbryta eller förlänga din resa på grund av att din hund blir akut sjuk eller skadad. Försäkringen kan tecknas till Veterinärvård.

Avelsförsäkring

Agria avelförsäkring finns som: Avel Silver, Avel Guld Veterinärvård och Avel Guld Liv. Kombinera veterinärvård och liv för bästa skydd med ersättning för både veterinärvård, dolda fel och förlorad avelsduglighet och mycket mer.

Användbarhet

Du som dagligen använder din hund i praktiskt arbete eller officiell tävlingsverksamt kan genom denna försäkring få ersättning om din hund bli sjuk eller skadad och varaktigt förlorar sin arbetsförmåga.