Hund och försäkringar – Här hittar du info!

En hund behöver försäkringsskydd likaväl som sin ägare. På den här sajten kommer du att hitta information om hundförsäkringar i allmänhet och från olika bolag i synnerhet via Konsumenternas.se. Förhoppningsvis ska detta kunna hjälpa dig att hitta rätt i den djungel som finns i ämnet. Nedan följer lite mer info om hur hundförsäkringar normalt sett är uppbyggda.

hundforsakring startsida

Om försäkring för hund

I de allra flesta djurförsäkringsbolag kan du teckna en hundförsäkring från det att din valp uppnått en ålder av 6 veckor och fram till den fyller 5-7 år (beroende på bolag). Det kan i vissa fall även finnas en karenstid på 20 dagar då din försäkring i sådana fall inte gäller om din hund blir sjuk eller skadad.

Veterinärvårdsförsäkring

Enkelt uttryckt kan man säga att en hundförsäkring i huvudsak består av två olika delar. Den första delen handlar om veterinärvårdsförsäkring. Den ersätter dig som ägare för kostnader relaterade till undersökningar och behandlingar när din hund blir antingen sjuk eller skadad. För att försäkringen ska gälla måste dock vård och behandling utföras av en legitimerad veterinär. Sedan ska man komma ihåg att i denna försäkring finns det både begränsningar och undantag för olika sjukdomar, vissa gäller för samtliga raser medan andra är rasspecifika.

Livförsäkring

Den andra delen handlar om en livförsäkring som ger en engångsersättning om din hund skulle gå bort, av sjukdom eller skada, innan den har uppnått en viss ålder. Här bör man tänka på att om hunden exempelvis måste avlivas ska detta beslut alltid baseras på en veterinärmedicinsk bedömning. Ersättningen beror på det så kallade livbelopp som du har försäkrat din hund för. Det ska som högst motsvara marknadsvärdet, som baseras på till exempel inköpspris, tävlingsresultat, härstamning eller avelsmeriter. De flesta försäkringsbolag har en årlig nedtrappning av livbeloppet som upphör helt när hunden når en ålder av 8-12 år. Hur nedtrappningen ser ut och när försäkringen upphör beror på både hundras och försäkringsbolag.

Tilläggsförsäkringar

De allra flesta försäkringsbolag erbjuder olika typer av tilläggsförsäkringar ihop med ovan nämnda grundförsäkringar. Det kan gälla flera olika saker som till exempel medicin, rehabilitering samt MR- och CT-röntgen.

 

Vad är BARF?

Hundvalpar.nu

Hundraser – Mer info